Experiències

Cal Sant Pare

ruta al centre

CAL SANT PARE (S.XVI)                     

                  

 

El carrer Ciutadans, tot i tenir poca llargada, ha estat el centre històric de Pineda des dels orígens del camí ral, fa més de 500 anys.

Aquest casal d’estil gòtic està format per la unió de dos edificis, tal i com podeu veure a les imatges. Els elements originals són la gran porta adovellada, la  finestra damunt d’aquesta i la gòtica de l’esquerra.

Aquí, hi visqué el poeta i recitador popular Pep del Sant Pare.

PINEDA 32x20cm V7 TODOS

Casa del carrer Ciutadans 28

Quan es va consagrar l’església de Santa María de Pineda es va establir un espai sagrat de 30 passos al voltant d’aquesta, la *sagrera. Les *sagreres eren un espai de protecció on quedava prohibida tota violència sota pena d’excomunió. El fet que la *sagrera fos un espai segur, va fer que aviat pagesos i mercaders aprofitessin per a construir les seves cases molt a prop, i així poder-se refugiar en cas d’emergència.
A més de la proximitat amb la sagristia, els habitatges es van establir al llarg de l’antiga Via Augusta, en aquest moment ja convertida en el camí ral. Posteriorment, el camí ral es va convertir en el carrer Major, Ciutadans i Sant Antoni. Amb les cases establertes a banda i banda de la via de comunicació, formant una poma estreta i allargada.
També es va establir la notaria del terme de *Montpalau, aquest fet va donar encara més importància al nucli que s’anava configurant.
Les cases que es construeixen són de planta baixa o planta baixa i pis, amb la teulada de dos aiguavessos i el pati darrere. El pati interior era utilitzat com a hort i la majoria de cases tenien un portal ample per l’entrada carros i / o cavalls.
El nucli primigeni de Pineda tenia al 1497 uns 32 focs. Cada foc era una casa habitada per una família.
Veurem diversos exemples de cases que es van construir en l’època de formació del poble, com aquesta casa. Aquest urbanisme històric es mantindrà fins pràcticament 1910.
Aquesta casa està formada per la unió de dos edificis, però la part més antiga és la banda dreta. Els elements originals que conserva són la porta *dovelada, les finestres *doveladas al primer i segon pis i una finestra gòtica en el primer pis. La resta és del segle XX.