Experiències

Casa del carrer Ciutadans 28

ruta al centre

Casa del carrer Ciutadans 28

Quan es va consagrar l’església de Santa Maria de Pineda es va establir un espai sagrat de 30 passes al voltant d’aquesta, la sagrera. Les sagreres eren un espai de protecció on quedava prohibida tota violència sota pena d’excomunió. El fet que la sagrera fos un espai segur, va fer que ben aviat camperols i mercaders aprofitessin per construir-hi les seves cases ben a la vora, i així poder-s’hi refugiar en cas d’emergència.
A més de la proximitat amb la sagrera, els habitatges es van establir al llarg de l’antiga Via Augusta, en aquell moment ja convertida en el Camí Ral. Posteriorment, el Camí Ral es devindria el carrer Major, Ciutadans i Sant Antoni. Amb les cases establertes a banda i banda de la via de comunicació, formant una illa de cases estreta i allargada.
També s’hi va establir la notaria del terme de Montpalau, aquest fet va donar encara més importància al nucli que s’anava configurant.
Les cases que es construeixen són de planta baixa o planta baixa i pis, amb la teulada a dues aigües i el pati al darrere. El pati interior era utilitzat com a hort i la majoria de cases tenien un portal ample per l’entrada carros i/o cavalls.
El nucli primigeni de Pineda tenia al 1497 uns 32 focs. Cada foc era una casa habitada per una família.
Veurem diversos exemples de cases que es van construir a l’època de formació del poble, com aquesta casa. Aquest urbanisme històric es mantindrà fins pràcticament el 1910.
Aquesta casa està formada per la unió de dos edificis, però la part més antiga és la banda dreta. Els elements originals que conserva són la porta dovellada, les finestres dovellades al primer i segon pis i una finestra gòtica al primer pis. La resta és del segle XX.