Experiències

CAN COMAS

ruta al centre

MASIA DE CAN COMAS

NUCLI HISTÒRIC

La Masia de can Comas, viva imatge del caràcter agrícola de Pineda, representa avui en dia la cara més cultural del poble.

Can Comas és el reflex del món rural a la Pineda del segle XVII. Fou la llar d’una de les nissagues familiars més antigues del poble, amb orígens al segle XIV.

L’edifici originari era una casa de principis del segle XVII, de tres plantes, i tres cossos perpendiculars a la façana principal. Sota una teulada a dos aigües, hi havia les golfes que estaven destinades a serveis i aïllament de l’habitatge. La finca, de més de 900m2, constava de dos edificis, un annex cobert i un pati.

Els interiors originals han desaparegut però segur que fa 400 anys trobaríem, a partir d’una gran sala: la cuina, el menjador, el celler, el dormitori principal, les dependències del bestiar, els magatzems, el pou i el rec…I aniríem ampliant espais, amb un trull i una destil·leria. És evident que aquells primers pagesos benestants es varen convertir en grans comerciants!

Sabies que…

LA FAMÍLIA COMAS

La família Comas, propietària de la finca, provenia d’una nissaga de pagesos documentada des del segle XIV. En diversos moments prengueren part de la vida pública del poble.

Part de la família a partir del segle XVII, superats els atacs de la pirateria, varen traslladar-se a la vila, i s’instal·laren a la masia. Així, els Comas de Munt es convertiren en els Comas de Plaça.

A mitjan segle XIX deixaren la residència, sent ocupada per masovers fins almenys el 1925. Abans de passar a mans municipals, tingué diferents funcions.  L’any 2006 s’inaugurà com a espai cultural, amb un poema visual de Mariscal.

TOTEMS v4 TODOS

Can Comas

Arribem al final del recorregut, amb una masia del segle XVI, que ha estat testimoni de molts dels canvis que s’han produït al municipi.
La masia consta de planta baixa i dos pisos. Té tres crugies i la teulada a doble vessant.
La façana és un poema visual que instal·là Mariscal al 2006. Actualment és la seu de la Fundació Tharrats i allotja l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament.