Experiències

Aqüeducte de Sant Pere de Riu

Cultural, Patrimoni

Aqüeducte de Sant Pere de Riu

L’aqüeducte, d’una arcada, és la continuació de l’aqüeducte de Can Cua. Encara conserva el canal per on circulava l’aigua, amb l’opus signinum -o paviment impermeable- en bon estat de conservació.