Experiències

Molí fariner Can Marquès

Cultural, Patrimoni

Molí fariner Can Marquès

Molí fariner, possiblement del segle XI, que aprofitava la força de l’aigua de la riera per a moldre el blat. A la riera s’havien documentat fins a 11 molins. És probable que s’aprofités part de la canalització de l’aqüeducte romà per portar aigua al molí.