Experiències

Cases-Cuina de pescadors – Raval de Mar

ruta al centre

Cases-Cuina de pescadors – Raval de Mar

Cases de pescadors, amb cuina a la planta baixa, habitació al primer pis i dos patis, un a la part del darrere i l’altre a la part del davant. Aquest pati davanter permetia ampliar la casa-cuina fins a la línia del carrer si la situació econòmica ho permetia. Aquesta part del carrer de Mar dita Raval de Mar es va urbanitzar a partir de mitjan segle XVIII, un cop els pirates deixaren de representar un perill per als residents.