* RENOVACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ
*MILLORA DE LES INSTAL.LACIONS
*IMPLEMENTACIÓ DEL CARRIL BICI
*OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ/INDICADORS DE LES MESURES IMPLEMENTADES AMB L’OBJECTIU DE REDUIR LA PETJADA DE CARBONI