Política de Turisme Responsable de Pineda de Mar

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats específicament en la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, el municipi turístic de PINEDA DE MAR aposta per dur a terme una gestió sostenible de totes les seves accions, adoptant compromisos orientats a prevenir, eliminar i reduir el seu impacte negatiu i implementant polítiques de millora contínua pel que fa al seu comportament amb l’entorn, i als compromisos adquirits.

En aquest mateix sentit, el destí Pineda de Mar, les seves platges (Pescadors i Riera), la seva Oficina de Turisme i els espais infantils per a bebès i nens, Baby Center i Mini Beach Club, han adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es comprometen a complir els requisits establerts en l’adhesió BIOSPHERE, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

També en aquesta mateixa línia, en l’Agenda 2030 municipal, s’han inclòs com a reptes a aconseguir, la millora en la gestió sostenible del destí i, en el seu posterior desenvolupament i creixement, amb el propòsit de poder aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible marcats (ODS).

Així mateix, des de l’Administració ens comprometem a promoure i a conscienciar les bones pràctiques mediambientals en l’entorn i a informar sobre les actuacions mediambientals implementades. Ens comprometem a conscienciar, motivar i formar, al nostre personal, a la ciutadania i, als visitants i turistes que trien Pineda de Mar, sobre els principis que regeixen el present i el futur del nostre destí i d’un Turisme Responsable.

En l’actualitat, un dels nostres principals propòsits és perfeccionar la gestió sostenible del destí, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic, cultural, ambiental… i, sotmetent les nostres accions, a criteris de sostenibilitat i eficiència, en l’ús dels nostres recursos.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.