Política de Turisme Responsable en el municipi de Pineda de Mar

Conscient de la importància de mantenir el desenvolupament turístic sostenible i suposant que els principis i els objectius adoptats específicament a la Cimera Mundial sobre 2015 de desenvolupament sostenible, COP 21 i la carta del món sobre turisme sostenible + 20, l’AJUNTAMENT de PINEDA de MAR, les seves platges i a les seves instal·lacions lliures situades a la platja, en concret, en relació amb el Baby Centre i el Mini Beach Club, es compromet a dur a terme una gestió sostenible de totes les activitats, mitjançant l’adopció de compromisos destinades a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats, tant interns com externs, així com en optimitzar la sostenibilitat de l’establiment millora el seu comportament amb el medi ambient.

En aquest mateix sentit, la nostra entitat ha adoptat la següent política de turisme responsable, a través del qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió de la Biosfera, que inclou, entre altres coses, els requisits legals que regulen els efectes generats per l’activitat turística.

Així mateix, ens comprometem a motivar i formar el nostre personal amb accions de formació i sensibilització sobre els principis del turisme responsable, promoure bones pràctiques ambientals en l’entorn i participar en activitats externes i a Informant tant internament com externament sobre de la societat progrés i actuacions ambientals.

Un dels nostres principals objectius és millorar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmica i ambiental, així com en la satisfacció del client. Amb aquesta finalitat, es presentarà el projectes per a futures ampliacions de les instal·lacions o activitats amb criteris de sostenibilitat i eficiència en la utilització de recursos.