Experiències

Pont del Diable

Cultural, Patrimoni

Pont del Diable

L’aqüeducte amb un sol ull que va permetre salvar el desnivell de la riera de Pineda per transportar l’aigua, a través d’un rec. Des del molí de Can Bauveta fins als horts de Can Oliver de Sitjar. Es creia que era d’origen tardoromà, però els estudis arqueològics desmenteixen aquesta hipòtesi i situen la construcció al segle XVII. Al segle XIX va perdre el seu ús original i ha estat utilitzat pels veïns per creuar la riera.

La llegenda del Pont del Diable és comuna al Principat. Hi ha més construccions amb quest nom. La més coneguda és la del Pont del Diable de Martorell.

La llegenda diu així:

“Una nit en què la riera baixava molt plena una pagesa havia de travessar-la i no sabia com. Se li presentà el diable i li prometé fer un pont i acabar-lo abans que cantés el gall i es fes de dia, a canvi de la seva ànima. La pagesa s’hi avingué. Però quan tan sols faltaven per posar unes quantes pedres, llançà una galleda d’aigua damunt d’un pobre gall que dormia, que amb la sobtada fredor es posà a cantar. El diable, creient que ja era de dia, marxà sobtadament i deixà el pont inacabat. Com que no va poder complir la seva part del tracte, la pagesa no li va haver de lliurar la seva ànima, i així pogué travessar tranquil•lament la riera.”

pont del diable ruta origens

Pont Diable MP3

Al segle XIX va perdre el seu ús original i ha estat utilitzat pels veïns per creuar la riera.