Experiències

Can Cànoves

Patrimoni

Can Cànoves

La masia Can Cànoves es situa als peus del turó de Montpalau. El seu interès històric procedeix el fet d’haver conservat íntegrament l’estructura arquitectònica original.

La casa és de finals del segle XIV, és la part que més destaca ja que hi trobem la torre de planta quadrada. També podem apreciar els corrals de bestiar petit, estables de bestiar gran, tres cossos independents i la pallissa o graner. L’aigua prové d’una mina propera.

Podem veure que la masia té una coberta a dos vessants formada per tres crugies perpendiculars a la façana principal.

Hem de destacar el graner que va ser edificat també durant el segle XIV amb dues naus independents. Aquestes naus estan cobertes de teula a dos vessants i obertes amb dues grans arcades de pedra, on trobem unes finestres rectangulars amb llinda i brancals de pedra.