Cal Sant Pare

Aquesta casa està formada per la unió de més d'una casa antiga. Sabríeu dir quantes cases antigues formen la casa actual ?
Cal Sant Pare
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}