* ENS AJUDES A REDUIR LA PETXADA DE CARBONI?

TOT SUMA! *

Decàleg de BONES PRÀCTIQUES

adreçades a les organitzacions i empreses de PINEDA DE MAR:

1. Fes ús de les energies renovables.

2. Evita deixar aixetes obertes i repara els degotejos, l’aigua és un tresor.

3. Repara els degotejos, l’aigua és un tresor.

4. Prioritza l’us d’aigua depurada, implanta el degoteig en el reg i usa sorra granulada de retenció, si s’escau, en les teves instal.lacions. Recorda que la flora autóctona ajuda a reduir consums.

5. Minimitza la generació de residus.

6. Minimitza els sorolls.

7. Minimitza l’ús del paper.

8. aporta valor afegit a la teva empresa i fes un pas endavant més enllà del mínim exigit per normativa en matèria d’accessibilitat universal.

9. fes ús de les millors tecnologies disponibles i viables a fi de disminuir el consum energètic.

10. treballa amb energies netes, tècniques bioclimàtiques i aprofita el calor residual.

11. el personal de la teva empresa és peça clau en l’èxit del teu negoci:

  • motiva’l, valora’l i anima’l
  • implica al personal en l’èxit del teu negoci
  • potencia el seu talent i la seva creativitat
  • fomenta uns hàbits saludables
  • fomenta l’equitat i les polítiques d’igualtat
  • promou la formació contínua
  • professionalitza el teu personal: estimula’l

MOLTES GRÀCIES